Política de privadesa

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, AUTOCARS ESTEVE SL informa de que és titular del website WWW.AUTOCARSESTEVE.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, AUTOCARS ESTEVE SL informa de les següents dades: AUTOCARS ESTEVE SL, con CIF B61771192, i domicili social a CARRER SARAGOSSA, 14C, 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT ( Barcelona ) inscrita en el Registre Mercantil en el tom 31226, foli 42, fulla B 191138, inscripció 1RA. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és j.esteve@autocarsesteve.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites el website de AUTOCARS ESTEVE SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines AUTOCARS ESTEVE SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web AUTOCARS ESTEVE SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per AUTOCARS ESTEVE SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per AUTOCARS ESTEVE SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

AUTOCARS ESTEVE SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

AUTOCARS ESTEVE SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de la seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, AUTOCARS ESTEVE SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

AUTOCARS ESTEVE SL se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su website. Tanto en lo referente a los contenidos de la website, como en las condiciones de uso de la misma o en las condiciones generales de contratación. Dichas modificaciones podrán realizarse, a través de su website, de cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que se encuentren publicadas en la web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores.

TIPUS DE COOKIES UTILITZADES PER AQUESTA WEB Les cookies utilitzades en aquesta web són de sessió i tècniques, i ens permeten emmagatzemar i accedir a informació relativa a l’ idioma, al tipus de navegador utilitzat i altres característiques generals predefinides per l’ usuari, així como seguir i analitzar l’ activitat que du a terme, amb l’ objecte de introduir millores i prestar els nostres serveis d’ una manera mes eficient i personalitzada. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes. La utilització de les cookies ofereix avantatges atès que: – facilita a l’ usuari la navegació i l’ accés als diferents serveis que ofereix la web; – evita a l’ usuari haver de configurar les característiques generals predefinides cada cop que accedeixi a la web; i – afavoreix la millora del funcionament i dels serveis prestats a través d’aquesta web, després del corresponent anàlisi de la informació obtinguda a través de las cookies instal·lades. A l’accedir a la web se li informa que si segueix navegant dins la mateixa se li instal·laran diverses cookies de tercers consentint així la instal·lació d’aquestes, que tindran com a única finalitat la de enregistrar l’ accés a la web per la realització de estadístiques sobre les visites, recopilant informació sempre de forma anònima. No es necessari que accepti la instal·lació de aquestes cookies, podrà navegar igualment per tota la nostra web.

RESERVA DE COOKIES

AUTOCARS ESTEVE SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut del seu website. Tant en el que fa referència als continguts de la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal•lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites AUTOCARS ESTEVE SL no serà preceptiva la instal•lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AUTOCARS ESTEVE SL informa als usuaris sobre les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant en els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat AUTOCARS ESTEVE SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, AUTOCARS ESTEVE SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: AUTOCARS ESTEVE SL; CARRER SARAGOSSA, 14C, 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT ( Barcelona ).

Mentres no es comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a AUTOCARS ESTEVE SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés AUTOCARS ESTEVE SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

AUTOCARS ESTEVE SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i AUTOCARS ESTEVE SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i AUTOCARS ESTEVE SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de SANT BOI DE LLOBREGAT ( Barcelona )

Desplaçat dalt de tot